• >>
  • Wiadomości
  • >>
  • Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych
31.01.2017
Aktualizacja: 28.08.2017

Kolejny rządowy projekt nowelizacji. Rynek pracy tymczasowej czekają zmiany? 

Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych.
pixabay

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, którego inicjatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem zmian ma być skuteczna walka z nadużyciami związanymi z tą formą zatrudnienia. 

Polska należy do czołówki europejskich państw pod względem liczby działających agencji pracy tymczasowej. Obecnie funkcjonuje w naszym kraju ponad 6 tysięcy takich agencji. Samych pracowników tymczasowych również przybywa.

 

Liczba pracowników tymczasowych w Polsce w latach 2010-2015 (w tys.).
Liczba pracowników tymczasowych w Polsce w latach 2010-2015 (w tys.). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Forum HR. 

Ograniczyć możliwość nadużyć

Skala zjawiska, zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sprzyja nadużywaniu przez pracodawców tej formy zatrudnienia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w ciągu kolejnych 3 lat pracodawca może zatrudniać pracownika tymczasowego w sumie na okres nieprzekraczający półtora roku. W praktyce prawo okazuje się niezwykle łatwe do obejścia – wystarczy jedynie skierować tego samego pracownika do pracy za pośrednictwem innej agencji.

Podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców użytkowników, korzystających z usług agencji pracy tymczasowej, a także poprawa skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w tym obszarze

– taki cel deklaruje resort w wydanym komunikacie.

Zmiany popiera NSZZ „Solidarność”. Związkowcy tłumaczą, że o przyjęcie nowelizacji ustawy zabiegali od dawna.

Zmiany w przepisach o zatrudnieniu tymczasowym to efekt wieloletniej walki Solidarności z patologiami w tym segmencie rynku. Ponad 5 lat temu przedstawiliśmy projekt przepisów w tej sprawie i cały czas zabiegaliśmy w rządzie o pochylenie się nad problemem tysięcy polskich pracowników

– mówi Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej „Solidarności”.

Część zmian ma zacząć obowiązywać już w czerwcu tego roku.

Co to oznacza dla agencji?

Co ciekawe, aktualnie agencje pracy tymczasowej nie mają nawet obowiązku posiadania siedziby. To powoduje, że wiele nich istnieje wyłącznie „wirtualnie”, a to znacznie utrudnia ich kontrolowanie przez Państwową Inspekcję Pracy. Aby temu zaradzić, nowelizacja przywraca obowiązek posiadania lokalu. Ten konkretny przepis ma wejść w życie w przyszłym roku.

Rząd próbuje także rozwiązać problem częstego omijania prawa dotyczącego czasowego limitu zatrudniania. Pozostanie on niezmieniony (18 miesięcy w okresie 3 lat), ale skierowanie pracownika do innej agencji pracy tymczasowej nie będzie skutkowało naliczaniem czasu od nowa.

Zatem pracodawca, niezależnie od tego czy pracownik tymczasowy będzie kierowany do wykonywania pracy tymczasowej z jednej czy z kilku agencji, nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika ponad limity wykonywania pracy tymczasowej określonej w ustawie

– zaznaczono w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Nowe obowiązki i zakazy dla pracodawców

Projekt nakłada na „pracodawców użytkowników” (czyli pracodawców korzystających z pośrednictwa agencji) obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników tymczasowych.

Ma także obowiązywać zakaz powierzania w ramach pracy tymczasowej tych obowiązków, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy wykonywali pracownicy zatrudnieni na czas określony, a zostali zwolnieni nie ze swojej winy. Ma to ograniczyć ryzyko sytuacji, w której pracodawca zwalnia pracowników na etacie tylko po to, by na ich miejsce zatrudnić pracowników tymczasowych.

Z myślą o kobietach w ciąży

Projekt nowelizacji zakłada zwiększoną ochronę zatrudnienia dla kobiet w ciąży. Zgodnie z jego założeniami, pracodawca aż do porodu nie będzie mógł zwolnić pracownicy, jeżeli jej ciąża trwa od co najmniej trzech miesięcy. Oznacza to, że kobieta zachowa prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Celem takiego rozwiązania jest zrównanie sytuacji prawnej pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umów na czas określony na podstawie przepisów Kodeksu pracy i pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową na podstawie przepisów ustawy

– twierdzi resort.

Nowela zaszkodzi zamiast pomóc?

Szczególnie ta kwestia była przedmiotem ostrego sporu między rządem a przedstawicielami pracodawców. Ci twierdzą, że propozycja może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego – zamiast chronić sytuację kobiet na rynku pracy, może je z niego skutecznie wypchnąć.

Tak  znacząca ingerencja ustawodawcy w prawny charakter pracy tymczasowej może spowodować w praktyce daleko idące zmniejszenie zainteresowania taką formułą zatrudnienia […] a w konsekwencji [wpłynąć – red.] na zmniejszenie popytu na pracę kobiet i ograniczenie ich możliwości aktywnego uczestniczenia w rynku pracy

– zarzuca rządowi Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Kobiety stanowią 47% pracowników tymczasowych. Ze wszystkich zatrudnionych w takiej formie aż 40% to osoby w wieku poniżej 26 lat, a – jak wskazuje Lewiatan – wśród samych kobiet ten odsetek wynosi 41%.

Pracownicy tymczasowi ze względu na płeć i wiek w roku 2015.
Pracownicy tymczasowi ze względu na płeć i wiek w roku 2015. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Forum HR. 

Pojawia się też ryzyko, że taka propozycja również doprowadzi do nadużyć – w tym przypadku nie ze strony pracodawców i agencji, a samych kobiet.

Obawiamy się tego, że kobiety w ciąży będą specjalnie zatrudniały się w agencjach pracy tymczasowej, bo znalezienie takiej pracy jest bardzo łatwe

–  przyznaje Agnieszka Zielińska z  Polskiego Forum HR w rozmowie z rp.pl.

Nowelizacja wkrótce stanie się przedmiotem prac sejmowych.

Aktualizacja: nowe przepisy weszły w życie

[Data aktualizacji: 1.06, godz. 10.00] Zmiany na rynku pracy tymczasowej stały się faktem. Ostateczny kształt ustawy zakłada – zgodnie z propozycjami resortu rodziny, pracy i polityki społecznej – bezwzględny limit czasu, na który pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika tymczasowego (18 miesięcy w ciągu 3 lat).

Pracownice w ciąży zyskały ochronę podobną do tej, która dotyczy kobiet zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Pracownicy, której umowa uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca będzie musiał zaoferować jej przedłużenie aż do porodu po to, by kobieta zachowała prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Czy przyjęcie nowelizacji wpłynęłoby pozytywnie na sytuację pracowników tymczasowych? Podzielacie obawy pracodawców i ekspertów?

Dodaj komentarz

2 komentarzy do "Kolejny rządowy projekt nowelizacji. Rynek pracy tymczasowej czekają zmiany? "

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Krzysztof
Gość

Po co regulować ustawą coś co reguluje rynek i ekonomia?

Magda
Gość

Ostatnio mam wrażenie, że obecny rząd ma obsesję nad dziedzinami nieuregulowanymi; nic nie może zostać pozostawione samemu sobie i to w imię poprawy naszej sytuacji, a jak nawet nie ma być poprawy to trzeba to wdrożyć „bo tak chcą nasi wyborcy” 😉

wpDiscuz