28.06.2017
Aktualizacja: 14.09.2017

Polacy największymi euroentuzjastami? Poparcie dla członkostwa w UE jest u nas najwyższe wśród dużych państw Wspólnoty

Polacy największymi euroentuzjastami.
© hydebrink/fotolia

W wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej narastają nastroje eurosceptyczne. Liczne problemy Wspólnoty są paliwem dla ugrupowań, które nieraz postulują porzucenie koncepcji Zjednoczonej Europy. Za to w Polsce poparcie dla członkostwa w UE rośnie. Z czego to wynika?

Choć wyniki wyborów parlamentarnych w Holandii i prezydenckich we Francji pozwoliły Brukseli chwilowo odetchnąć z ulgą, to duża popularność partii antyunijnych pozostaje faktem. UE zmaga się z kryzysem zaufania podobnym do tego, który od czasu do czasu dotyka rządy czy konkretnych polityków. Skutki tego kryzysu są zresztą namacalne – na naszych oczach dokonuje się Brexit, a prezydent Czech Milos Zeman poparł niedawno propozycję przeprowadzenia referendum w sprawie ewentualnego „Czexitu”. W wyniku nierozwiązanego problemu uchodźców państwa są zmuszane do uszczelniania granic. W takich okolicznościach eurosceptycyzm wydaje się być zrozumiały – także w naszym kraju, którego rząd jest oskarżany o „oddalanie Polski od Europy”.

Tymczasem, pomimo gróźb sankcji kierowanych pod adresem rządzących i antyunijnych nastrojów za granicą, zdecydowana większość Polaków wyraża się o członkostwie w Unii w sposób pozytywny.

Polska prounijna

Taki wniosek płynie z raportu z badań Pew Research Center. Amerykański ośrodek wziął pod uwagę opinię mieszkańców 10 państw, których populacja stanowi w sumie 80% ludności UE. Okazuje się, że to właśnie w Polsce odsetek osób mających dobrą opinię o Unii jest najwyższy. Pozytywny stosunek do Wspólnoty zadeklarowało trzech na czterech Polaków (nieznaczny wzrost w porównaniu z zeszłorocznym badaniem), a negatywny – zaledwie co piąty.

Stosunek do UE obywateli państw członkowskich.
Stosunek do UE obywateli państw członkowskich. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Pew Research Center.

UE ma zdecydowanie więcej przeciwników w takich krajach jak Grecja, Wielka Brytania czy Francja. We wszystkich państwach (z wyjątkiem Grecji) przewagę mają jednak zwolennicy Unii; nawet w opuszczającej UE Wielkiej Brytanii ponad połowa obywateli deklaruje pozytywny stosunek do Wspólnoty.

Poglądy mają znaczenie?

Autorzy badania dokonali analizy wpływu deklarowanych poglądów politycznych na sposób postrzegania UE. W większości krajów największym poparciem UE cieszy się wśród osób deklarujących przywiązanie do wartości lewicowych. Wyjątkiem są tutaj Szwedzi, Grecy i Hiszpanie.

Odsetek osób deklarujących dobrą opinię o UE wg kryterium poglądów politycznych.
Odsetek osób deklarujących dobrą opinię o UE wg kryterium poglądów politycznych. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Pew Research Center.

Poparcie dla członkostwa w UE wyraża w Polsce ponad 80% wyborców lewicowych i centrowych. Co ważne, wśród prawicowców wynik ten także jest wysoki – pozytywnie o Unii wyraża się 65% z nich.

CBOS potwierdza: Polacy za Unią, ale przeciwko euro

Przywiązanie Polaków do koncepcji Zjednoczonej Europy potwierdzają nie tylko zagraniczne badania. Z opublikowanego w kwietniu komunikatu CBOS-u wynika, że członkostwo w Unii popiera aż 88% z nas. To wynik najwyższy od 2014 roku. CBOS sugeruje, że deklaracje badanych to wyraz sprzeciwu wobec polityki rządu:

Wyraźnie widoczna jest obawa przed […] marginalizacją Polski w UE. Obawy te może wzmagać ocena polityki rządzącej partii. Postrzegana polityka obecnych władz rozmija się bowiem z oczekiwaniami społecznymi. Prawo i Sprawiedliwość jest odbierane jako ugrupowanie zmierzające raczej do zahamowania integracji europejskiej niż do jej pogłębiania. […] Co więcej, mimo zapewnień polityków PiS, nie jest odosobnione przekonanie, że rządząca partia dąży do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

CBOS zbadał także preferencje Polaków dotyczące kierunku integracji europejskiej. 41% opowiedziało się za jej pogłębieniem, a 32% – za utrzymaniem integracji na dotychczasowym poziomie. Jedynie 13% ankietowanych domagało się zwiększenia niezależności krajów członkowskich, zaś wyjścia Polski z UE – zaledwie 3%.

Marginalne poparcie dla idei opuszczenia Unii sprawia, że widmo „Polexitu” wydaje się na ten moment bardzo odległe. To samo możemy jednak powiedzieć o perspektywie przyjęcia przez Polskę europejskiej waluty. Badanie potwierdza, że opór społeczny przed wejściem do strefy euro jest spory – sprzeciwia się temu aż 62% Polaków.

Za co Polacy cenią UE?

Polacy szczególnie doceniają takie zalety członkostwa w UE, jak swobodny przepływ osób oraz większe bezpieczeństwo wynikające ze wspólnej polityki obronnej – wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Komisji Europejskiej w listopadzie ubiegłego roku. Możliwość pracy, nauki i prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym kraju Wspólnoty uznaje za cenną aż 85% Polaków. Zdaniem badanych, UE reprezentuje istotne wartości, m.in. demokrację i prawa człowieka.

W kontekście korzyści wynikających z członkostwa w Unii nie sposób nie wspomnieć o unijnych dotacjach. Polska należy do największych beneficjentów funduszy europejskich, które stanowią spory wkład w inwestycje, także na szczeblu lokalnym. Niedawno Komisja Europejska pozytywnie oceniła świadomość Polaków na temat wykorzystania środków unijnych. Zwróciła też uwagę na fakt, że Polacy doceniają ich znaczenie w rozwoju regionu.

Z czego jeszcze Waszym zdaniem wynika tak wysokie poparcie Polaków dla członkostwa w UE?

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
wpDiscuz