Czy roboty zabiorą nam pracę? O możliwym wpływie nowych technologii na rynek pracy

Jak zmieni się rynek pracy pod wpływem robotyzacji i automatyzacji? Czy będzie to zmian korzystna i jak możemy się na nią przygotować?